37


Đi dạy Toán, tự nhiên gặp lại số 37, lại nhớ 1 kỉ niệm nhỏ.

Chẳng nhớ rõ đó là hồi mình lớp mấy nữa, chỉ nhớ là cấp 2, hình như là lớp 6. Chuyên Toán. Số Học luôn luôn là lĩnh vực mà mình yêu thích nhất.

Cũng nhờ yêu thích Số Học mà mình tính nhẩm giỏi lắm, làm Toán chưa bao giờ động tới máy tính bỏ túi cả. Đến giờ vẫn còn nhớ được kha khá các phép tính nhẩm.

Có một buổi học, mình ghi vào đầu thêm được một phép tính: bình phương của 37 bằng 1369. Sực nhớ ra, 1369 chính là số biển xe máy của mẹ, định bụng về khoe mẹ, haha. Trẻ con mà.

Vậy mà, chả lần nào nhớ ra để khoe cả.

Đến giờ thì, cái xe ấy chẳng còn nữa rồi…

Advertisements

Aug 28


I have just done the first day of a wedding album. Spent the whole morning and afternoon with the couple, so tired now. I’ll upload the photos when retouches are done.

Aug 27


Another wonderful night at Heresy Rock Club with The Saturday band (https://www.facebook.com/thesaturday). Although they do not have many new songs to play every week, but I always love listening and watching them play. They understand eachother quite well, and know how to thrill the crowd. That’s why I spend every Saturday for them, haha.

Some photos today:

Hùng (guitar) and Tú (vocal)

Kiên (drummer) - who can make anyone laugh

p/s: I have just seen the newest photo of Steve Jobs after his resignation. So sad, let’s pray for him 😦

http://www.tmz.com/2011/08/26/steve-jobs-apple-photo-resignation-ceo-sick/#.Tlm_IDvanUY

My friends’ Graduate Project


Such a long loooooong day has gone, I’m out of energy now. I went teaching, played billiards (FYI: I’m very bad at it haha) and attended my friends’ presentation of their graduate projects. Some of them did not quite satisfy with their speech, but they had tried all of their best. Best wishes to them!